Dienstverlening

Financiële dienstverlening hoort voor u helder, overzichtelijk en begrijpelijk te zijn. Daar doen wij ons best voor.

Volgens de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening een vergelijkingskaart te verstrekken voor advies over en bemiddeling in producten die onder het provisieverbod vallen.

Deze documenten kunt u hieronder downloaden:

Vergelijkingskaart Hypotheek
Vergelijkingskaart Risico’s afdekken
Vergelijkingskaart Vermogen opbouwen

Beloningsbeleid HV Assurantiën

Het beleid van onze onderneming is gericht op de lange termijn relatie met en belangen van onze klanten. Om dit te realiseren is het van belang dat wij beschikken over goed gekwalificeerde en betrokken medewerkers.

Ons beloningsbeleid is zodanig ingericht dat het bijdraagt aan het bevorderen, aantrekken en behouden van de juiste medewerkers. Daarnaast is ons beloningsbeleid zodanig ingericht dat het aandacht voor de duurzaamheidsrisico’s van beleggingsproducten bevorderd. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers niet worden geprikkeld door de beloning tot het onzorgvuldig behandelen van klanten. Daarom ontvangen onze medewerkers uitsluitend een vast salaris. Afhankelijk van de bedrijfsresultaten en het functioneren van de medewerker bestaat de mogelijkheid om een 13e maand uit te keren.

In boekjaar 2023 is geen variabele beloning uitgekeerd.
Artikel 1:120 lid 2 Wft is op onze onderneming niet van toepassing.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

Patrick Leenders

Patrick Leenders

024-39 75 755

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer 024 - 397 57 55 .